Giới thiệu

Trung tâm cây giống Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh

+ giống cây ăn quả

+ cây ăn quả trưởng thành

+ giống cây hoa

+ giống cây dược liệu

+ giống cây lâm nghiệp

+ giống cây bóng mát

,+ chế phẩm sinh học,

+ vật tư nông nghiệp

+ tư vấn phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn.

Với trang thiết bị hiện đại, diện tích trang trạng đạt tiệu chuẩn, cùng với quản lý sản xuất chuyên nghiệp, đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, trung tâm mang đến những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, tiến độ giao hàng đảm bảo, cung cấp đầy đủ số lượng, giá thành hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu và nhu cầu khác nhau của khách hàng.